nedelja, 20. januar 2008

petek, 18. januar 2008

slika na steklu-metulček cekinček
Metuljček cekinček,
Ti potepinček,
Kje si pa bil?

Pri majceni cvetki,
Drobni marjetki,
Medek sem pil.

Potem ko želoček,
Poln kot sodček,
Bil je nalit.

Sem rekel marjetki,
Drobceni cvetki,
Zdaj sem pa sit.